سفارش ساخت انواع آسیاب صنعتی  بر اساس کارکرد و میکرون مورد نظر

سفارش ساخت  آسیاب پر دنده

سفارش ساخت آسیاب پین میل

سفارش ساخت آسیاب بال میل ( گلوله ای، توپی)

09128361573

026-34247007